White arkitekter, Stockholmskontoret

White är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor och arbetar med hållbar arkitektur, design och stadsutveckling i en internationell kontext för nuvarande och kommande generationer. Företagets mission är att, med arkitekturens kraft, driva omställningen till ett hållbart liv. Visionen: 2030 är all vår arkitektur formstark och klimatpositiv.

Som en del i företagets hållbarhetsvision, vill man uppmuntra och förbättra förutsättningarna för medarbetarna att cykelpendla till arbetet. Man har dock haft en del problem med cykelstölder vid Stockholmskontoret. Då det inte fanns möjliga cykelparkeringsytor inomhus, bestämde man därför att bygga ett cykelgarage som skulle erbjuda tillräckligt många och stöldsäkra cykelparkeringar.

Lösningen blev ett cykelgarage från Klaver Cykelparkering med totalt 60 st 2-våningsparkeringar. För att skapa bästa förutsättningar vid parkering för cyklisterna har dessa 2-våningsparkeringar ett cc mått på 500 mm. Cykelgaraget utrustades med samma elektroniska låssystem som kontorsbyggnaden. Vidare innebar valet av 2-våningsparkeringar att man kunde minimera förlusten av bilparkeringsytor. Förhoppningsvis kommer en ökande andel av Whites medarbetare i Stockholm att välja cykelpendling framöver så att det blir behov av ytterligare ett cykelgarage!