Wallfast – Huvudkontoret i Stockholm

Wallfastkoncernen består av moderbolaget Wallfast AB och dotterbolagen Hässelby Hem AB och AB Cisterna. Koncernen, som ingår i Walleniuskoncernen, förvaltar totalt ca 4000 lägenheter och 42 000 kvadratmeter kommersiella lokaler i Stockholmsområdet och räknas därmed som ett av Stockholms största privata fastighetsbolag.

Som en del i företagets hållbarhetsarbete och för att främja såväl medarbetarnas som hyresgästernas hälsa, ville Wallfast förbättra förutsättningarna för cykelpendling till företagets huvudkontor på Fatbursgatan/Swedenborgsgatan på Södermalm i Stockholm. Man kontaktade därför Klaver Cykelparkering och efter en del diskussioner bestämde man sig för en komplett cykelparkeringslösning med följande utrustning:

  • 74 st 2-våningsparkeringar.
  • 7 st vertikala cykelparkeringar i två av cykelrummets hörn där det inte fick plats 2-våningsparkeringar.
  • En stor servicestation.
  • Ett laddskåp med 8 st fack för laddning av elcykelbatterier.

En genomtänkt, yteffektiv, användarvänlig och komplett cykelparkeringslösning!

Cykelpump på Wallfast – Huvudkontoret i Stockholm
Komplett cykelparkeringslösning på Wallfast
Komplett cykelparkeringslösning på Wallfast