Vrinnevisjukhuset Norrköping – Green Landscaping

Vrinnevisjukhuset är ett länssjukhus i Norrköping som grundades 1988 och drivs av Region Östergötland. Sjukhuset har omkring 310 vårdplatser och cirka 2 200 anställda. Det samarbetar även med Hälsouniversitetet i Linköping, samt övriga vårdcentraler och sjukhus i regionen.

I samband med ombyggnaden av en innergård (som genomfördes av Green Landscaping) identifierade man ett behov av att öka antalet cykelparkeringar, främst för personalen. Visserligen var inte bristen på yta ett stort problem då Vrinnevisjukhuset ligger en bit utanför Norrköping, men då man av erfarenhet visste att cyklister tenderar att inte använda cykelparkeringar som ligger långt ifrån sjukhusingången, ville man ha en så kompakt och yteffektiv cykelparkering som möjligt.

Lösningen blev 64 st 2-våningsparkeringar från Klaver Cykelparkering som installerades i direkt anslutning till ingången till sjukhusbyggnaden.