Viksjö Centrum, Järfälla

Vid en upprustning i Viksjö centrum monterades två stycken väderskydd “T-hide” med sedumtak. Under dessa placerades 40 stycken 2-våningsparkeringar.

Referens: Carl Hassel, JVAB
Email: carl.hassel@jvab.se