Skanska – Växjö station och kommunhus

På stationsområdet, längs Norra Järnvägsgatan i Växjö byggdes nya stationen och kommunhuset som stod klart sommaren 2021. Den moderna och attraktiva byggnaden är byggd i trä med dubbel glasfasad medan trapphus och källarplan är i betong.

Byggnaden om totalt 16 400 m² omfattar Kommunhuset med ca 600 arbetsplatser på 13 770 m², Stationen med väntsal, butiker, restauranger m m på ca 1 850 m² samt Växjös Vardagsrum som blir en mötesplats och social knutpunkt för medborgare och besökare på ca 780 m². Projektet genomfördes av byggaktören Vöfab tillsammans med byggentreprenören Skanska.

Då cykelrummet byggdes en våning under markplan, behövdes en användarvänlig och effektiv logistiklösning för de kommunanställdas cyklar. Valet föll på transportbanor från Klaver Cykelparkering. Vi installerade en så kallad borstbana för nedtransport samt en motorbana för upptransport av cyklar i trappan från markplan till cykelrummet. Borstbanan skapar friktion mot cykelns hjul vilket gör att transporten nedför trappan blir säker. Motorbanan hjälper cyklisten att få upp cykeln för trappan med minimal fysisk insats.

IMG_3578
IMG_3579
IMG_3582