Västerviks Sjukhus (Peab)

Västerviks Sjukhus är ett akutsjukhus med förlossningsvård och BB. Hit kommer invånare i norra Kalmar län som behöver specialistvård av något slag. Man har ett ständigt pågående utvecklingsarbete som har gjort att man har nått goda resultat i flera olika nationella arbetsplatsmätningar. De senaste åren har Västerviks Sjukhus varit mellan etta och trea i listan över ”Sveriges bästa mellanstora sjukhus” och kommer alltid högt i AT-läkarnas ranking.

Ett led i utvecklingsarbetet är att skapa ett klimatsmart sjukhus och att bland annat skapa goda förutsättningar för de ca 1500 medarbetarna att cykla till jobbet. Sjukhusledningen bestämde därför att investera i ett stort cykelgarage från Blidsbergs Mekaniska. Maximalt antal användarvänliga cykelparkeringar – 186 st! – uppnåddes med hjälp av Klavers gasfjäderassisterade 2-våningsparkeringar.