Väsby Terrass – Swencn

Swencn AB är ett byggföretag som huvudsakligen specialiserar sig på projekt- och byggledning. Företagets projekt inkluderar bostadsproduktion, offentliga lokaler samt affärs- och industribyggnader. Swencn etablerades år 2015 i Sverige i ett samarbete mellan svenska och estniska investerare. Projektet Väsby Terrass i Upplands-Väsby omfattar nybyggnation av 59 st bostadsrättslägenheter fördelade på 1 huskropp med gång-och cykelvägar, parkeringsplatser samt miljöhus. Total byggarea 3850 kvadratmeter.

För att på ett yteffektivt och användarvänligt sätt få plats med hela 136 st cykelparkeringar valdes en kombination av 2-våningsparkeringar både inomhus och utomhus (med väderskydd) samt några kompletterande COBRA-ställ. Väderskyddet med parkeringarna är anpassade efter ytan. Kombinationen av väderskyddens genomskinliga tak i polykarbonat och lyktstolpar invid den bakomliggande gångvägen skapar ett ljust och luftigt intryck.