Vasakronan Telefonplan

En liten servicestation installerades i Vasakronans fastighet på Tellusgången 18.

Kundreferens:
Tina Granåsen Nyholm, Fastighetschef
E-mail: Tina.Nyholm@vasakronan.se
Telefon: 08-566 20 686