Vasakronan Telefonplan

En liten servicestation installerades i Vasakronans fastighet på Tellusgången 18.