Vasakronan Svea Artilleri 14

Vasakronans fastighet Svea Artilleri 14 uppfördes på 1870-talet. Här huserade Kungliga Svea Artilleriregementet fram till år 1949. Därefter utnyttjades lokalerna av ett flertal olika institutioner. Från 1961 till 2005 var Militärhögskolan/Försvarshögskolan den enda hyresgästen. År 2005 flyttade Försvarshögskolan ut och fastigheten genomgick en omfattande renovering och är idag en kommersiell fastighet med ett flertal hyresgäster.

En brist som uppmärksammades var att man kunde erbjuda hyresgästerna endast ett väldigt begränsat antal cykelparkeringar inomhus medan man hade ett väl tilltaget bilgarage. Vasakronan bestämde sig därför för att inrätta ett cykelrum i bilgaraget. Det visade sig att det fanns en lämplig yta som egentligen inte användes. På denna yta tillsammans med ett par närliggande bilparkeringsplatser byggde man cykelrummet som Klaver inredde med:

· 37 st vertikala cykelparkeringar på aluminiumställningar (då det ej var möjligt att montera cykelparkeringarna direkt i väggen).

· 54 st COBRA-parkeringar varav 12 stycken med integrerade laddenheter för elcykelbatterier.

· En stor servicestation med verktyg i vajrar, upphängningsanordning för cykel samt manuell cykelpump.

Alltså hela 91 st nya cykelparkeringar och en attraktiv helhetslösning!