Vasakronan Solna Access

Vasakronan hade ytterligare behov av cykelparkeringar till sina hyresgäster i Solna Access, både inomhus och utomhus. Dessutom önskade man bättre möjligheter att låsa fast de parkerade cyklarnas ramar i cykelställen.
Resultatet blev totalt 62 st COBRA-ställ på 3 olika platser i och omkring fastigheten.