Vasakronan Rosenborg 1, Solna

Vasakronan hade färdigställt ett nytt cykelrum i en fastighet i Solna där man ville erbjuda sina hyresgäster såväl yteffektiva som användarvänliga cykelparkeringar. Dessutom hade man fått önskemål om laddmöjlighet för elcyklar. Lösningen blev en blandning av COBRA-parkeringar (28 st) och vertikala cykelparkeringar (18 st).

Av COBRA-parkeringarna är 8 st utrustade med integrerade uttag för elcykelladdning och för att undvika att ”vanliga” cyklar parkeras på dessa platser, sprutlackerades de gröna. För att kunna fästa de vertikala cykelparkeringarna ordentligt på den bakomvarande väggen som bestod av en kombination av plåt, gips och reglar, användes plywoodskivor.