Vasakronan Kv Riga, Frihamnen, Stockholm

På två st ”döda ytor” i P-garaget i den kommersiella fastigheten installerades 19 st vertikala cykelparkeringar. Dessutom utökades antalet cykelställ utanför ICA-butiken med 8 st COBRA-ställ för högre kapacitet och bättre stöldskydd.