Vasakronan – Kv. Hilton

Kvarteret Hilton är en 9 våningar hög fastighet i Solna norr om Stockholm med utsikt över Brunnsviken och vackra Hagaparken. Detta är en toppmodern kontorsfastighet med fantastiskt skyltläge (mot E4:an), stort miljöfokus, en grönskande terrass och co-working i loungemiljö.

Med tanke på att fastigheten har högsta miljöklass var det viktigt för fastighetsägaren (Vasakronan) att skapa en möjlighet för hyresgästerna att ta sig till arbetet på ett hållbart sätt. Därför har man satsat på en egen miljöbuss som går regelbundet mellan fastigheten och Solna station samt en väl tilltagen cykelparkering med tillhörande omklädningsrum.

Cykelparkeringen består av 72 st COBRA-parkeringar samt 16 st vertikala cykelparkeringar placerade i direkt anslutning till eluttag för laddning av elcykelbatterier. De vertikala cykelparkeringarna monterades på en aluminiumställning som bultades i golvet då väggen inte var lämplig för cykelparkeringsmontering. Dessutom byggde man en spolplats samt Klaver installerade även en cykelservicestation i cykelrummet.