Vasakronan Klara C, Stockholm

Mittemot Stockholms Central har Vasakronan byggt denna högprofilerade kommersiella fastighet. I fastigheten finns ett cykelrum där man ville erbjuda ”den cyklande hyresgästen” såväl möjlighet att pumpa däcken som att genomföra enklare serviceåtgärder på sin cykel. Lösningen blev en stor servicestation.

Kundreferens:
Martin Sandgärde, Fastighetschef, Vasakronan AB
martin.sandgarde@vasakronan.se
Tel nr 08-7820485