Uppsala Universitet – Engelska Parken

Det tredje cykelhus inom Uppsala Universitet som vi har inrett, denna gång uppfört i Humanistiskt Centrum. Då byggnaden var lite smalare inreddes huset med 54 st 2-våningsparkeringar kombinerat med vertikala cykelparkeringar på aluminiumställning. Detta så att cyklisterna ska få tillräckligt svängrum vid in- och utpassereing.

Se även referens ”Uppsala Universitet Ekonomikum