Uppsala Universitet Ekonomikum

I Ekonomikum finns Uppsala Universitets samtliga ekonomiska ämnen, informatik, media samt kulturgeografi. Här studerar ca 2800 studenter och arbetar ca 600 anställda.

Kring Uppsala Universitets fastigheter (liksom i Uppsala generellt!) förekommer det en stor mängd cyklar då cykeln är det huvudsakliga färdmedlet i staden. Efter önskemål från såväl studenter som anställda om en väderskyddad och stöldsäker cykelparkering i direkt anslutning till Ekonomikum – en av Uppsala Universitets största byggnader – beställde man ett cykelhus av Ingemar Rääf Bygg AB.

Cykelhuset har väggar av glas som är klädda med gles träpanel för att passa in bland de övriga husen i området och samtidigt skapa en relativt transparent och trygg miljö för användarna. Detta kombinerat med de kraftiga limträbalkarna invändigt, ger känslan av en modern, robust och estetiskt attraktiv byggnad. För att maximera antalet cykelplatser i cykelhuset, fastställde man att det lämpligaste vore att inreda huset med 72 st 2-våningsparkeringar med extra ramlåsningsbyglar från Klaver Cykelparkering.

Användarvänligt, snyggt och funktionellt!

Se ytterligare information på arkitektens hemsida