Uppsala Stadshus

Stadshuset i Uppsala ligger i hörnet Kungsgatan/Vaksalagatan alldeles intill Resecentrum. Huset byggdes i början av 1960-talet, i sin första utformning. Första spadtaget togs den 25 april 1964. Bygget kostade cirka 16 miljoner kronor.Stadshuset har nyligen renoverats, byggts ut och blivit mer tillgängligt för alla som bor i och besöker Uppsala. Invigningen av ”det nya Stadshuset” skedde den 24 september 2022. Stadshuset är sedan dess ett hus för både invånare och medarbetare i Uppsala kommun, en gemensam mötesplats där du kan få hjälp med en mängd olika ärenden under samma tak.

En viktig parameter för det nya Stadshuset är hög tillgänglighet för såväl personal som medborgare. Detta var huvudanledningen till att man bestämde sig för att anlägga ett stort antal av Klavers 2-våningsparkeringar alldeles intill huvudentrén. Totalt blev det 806 stycken 2-våningsparkeringar, varje cykelplats med extra ramlåsningsbygel. Dessutom var 144 stycken av parkeringarna försedda med väderskydd. Ännu ett bevis på att Uppsala är en av Sveriges absolut ledande cykelstäder!