Uppsala kommun, Cykelparkeringshus

SVERIGES STÖRSTA CYKELPARKERINGSINVESTERING!

Uppsalas Cykelparkeringshus är Sveriges hittills (år 2019) enskilt största cykelparkeringsinvestering. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Uppsala kommun och Uppsala parkering AB och är även delfinansierat via ett riktat statligt bidrag. Cykelparkeringshuset ligger mellan Resecentrum och regionbusshållplatserna och precis bredvid Uppsala centralstation.

För att parkera sin cykel första gången, ska man ladda ner appen ”Uppsala cykelparkeringshus” (finns för Android och Apple). Därefter skapar man ett konto. I appen finns information om beläggning på varje våningsplan. På sikt kommer beläggningen även att anges på elektroniska skärmar utanför huset.

ETT TRYGGT OCH HÅLLBART HUS!

Cykelparkeringshuset är byggt i en stomme av trä och med fasad i glas. Fasaden ger väderskydd, men också trygghet då glaset gör det möjligt att se vad som sker inne i och utanför anläggningen.

Hållbarheten förstärks med solceller och sedumtak. Sedumtak tar effektivt hand om dagvattnet som vid kraftigt regn sugs upp av takets grönyta istället för att överbelasta markbrunnar och gator.

Cykelparkeringshuset är öppet 05.00-02.00. Kommunens cykelvärdar bemannar resecentrum 07.00-18.00. De har en arbetsplats i cykelparkeringshusets entréplan.

YTEFFEKTIVITET GENOM TVÅVÅNINGSPARKERINGAR

Grundtanken är att genom att bygga på höjden (2-våningsparkeringar för cyklar samt två plan i cykelparkeringshuset) får man plats med betydligt fler cyklar på samma yta än tidigare samt en väderskyddad och trygg parkering i direkt anslutning till såväl tåg som bussar. Via en cykelramp (ingång närmast tågspår 1) tar man sig upp till våning två. Ingång till entréplanet är på Stadshusgatan mitt emot stadsbussarna.

På plan ett finns 424 cykelplatser i 2-våningsparkeringar och 32 platser för lådcyklar eller andra specialcyklar i särskilt utformade ställ. På plan två finns 836 platser i enbart 2-våningsställ. Cykelparkeringsplatser finns även utomhus i direkt anslutning till huset, i form av traditionella cykelställ (65 platser) och 2-våningsparkeringar (728 platser). Antalet platser inne i huset och i direkt anslutning utanför blir därmed totalt 2 085 cykelparkeringsplatser.

KLAVER CYKELPARKERING LEVERERAR!

Vi är mycket stolta över att ha levererat samtliga 2-våningsparkeringar till Uppsala Cykelparkeringshus. Vi är övertygade om att Cykelparkeringshuset kommer att uppskattas mycket av Uppsalaborna och ser fram emot att fortsätta att hjälpa Uppsala kommun med deras framtida cykelparkeringsprojekt.

Se ytterligare information på arkitektens hemsida