Uppsala Entré

Uppsala Entré är ett stort nybyggt område som består av såväl flerbostadshus som kommersiella lokaler.
Totalt har MyBikePark installerat 54 st vertikala cykelparkeringar, 14 st horisontella samt 28 st COBRA-ställ.

Kundreferens:
Ambjörn Gille
Projektingenjör Skanska AB
ambjorn.gille@skanska.se
Tel nr 010-448 0447