Uppsala Centralstation

Uppsala Kommun har skapat en testyta för 2-våningsparkeringar i närheten av centralstationen. Syftet med detta är att utvärdera denna typ av yteffektiva cykelparkering och om resultatet skulle vara positivt att ersätta ett antal av de befintliga cykelställen med ytterligare 2-våningsställ.
Totalt installerades 104 st horisontella cykelparkeringar.

Länk till videoklipp som Uppsala Kommun har gjort: https://www.facebook.com/uppsalakommun/videos/1092196450818831/

Se artikel och video: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/har-staplas-cyklarna