Ultuna Trädgårdsstad, Uppsala

Det nya bostadsområdet Ultuna Trädgårdsstad utanför Uppsala är beläget vid Ultuna mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och stadsdelarna Sunnersta och Gottsunda. I de gröna trädgårdsliknande omgivningarna uppförs flerbostadshus och småhus såsom radhus, villor och kedjehus.

Bebyggelsen är ordnad i kvarter vilket skapar skyddade gårdar och bra förutsättningar för barn att röra sig tryggt mellan husen. På ytorna anläggs planteringar samt platser för utevistelse och lek. Den lantliga känslan gör sig påmind i varje andetag, trots att det endast är ett par kilometer in till Uppsala centrum med all service man kan tänkas behöva.

En viktig komponent i denna miljö är att skapa goda förutsättningar för cykling. År 2020 utsåg Cykelfrämjandet Uppsala för tredje året i rad till Sveriges främsta cykelstad och i alla stadens större nybyggnationsprojekt är cykling en viktig komponent.

Den lämpligaste cykelparkeringslösningen fastställdes vara Klavers 2-våningsparkering i kombination med väderskydd. Genom att välja detta, fick man en användarvänlig och yteffektiv cykelparkering mitt i trädgårdsstaden, tillgänglig för alla boende som även kan användas året runt. Därmed undviker man att alla cykelrum och källarförråd fylls med cyklar under vinterhalvåret. Smart, smidigt och snyggt

Cykelparkering i Ultuna Trädgårdsstad, Uppsala
Cykelparkering i Ultuna Trädgårdsstad
Cykelparkering i Ultuna Trädgårdsstad