TV4 – Vasakronan

Bonnier Broadcasting är Nordens största kommersiella TV-bolag med sina största varumärken TV4 och C More. Majoriteten av de 1000 medarbetarna sitter i TV4-huset på Gärdet i Stockholm. För att medarbetarna ska trivas har företaget bland annat en egen friskvårdsavdelning med träningsklasser. Många medarbetare är unga och fysiskt aktiva och tar gärna cykeln till arbetet.

Det ökande antalet cyklar gjorde att antalet cykelparkeringar inte alltid räckte till. En del cyklar fick därför stå ”lösa” bredvid cykelställen. Dessutom var de gamla cykelställen klassiska hjulhållarställ vilket gjorde det svårt att låsa fast cykelns ram i cykelstället. Resultatet var att man hade stora problem med cykelstölder.

TV4 kontaktade därför fastighetsägaren (Vasakronan) med önskemål om en förbättrad cykelparkeringssituation. Vasakronan kontaktade i sin tur Klaver Cykelparkering som tillsammans med en extern konsult tog fram en lämplig lösning.

Lösningen blev totalt 104 st COBRA-parkeringar, varav 90 st väderskyddade med galvaniserade WAVE med tak i ljusgenomsläppligt polykarbonat. COBRA-parkeringarna är enkla att låsa fast cykelns ram i och är därmed bättre ur stöldskyddssynpunkt. Dessutom, den yteffektiva utformningen av COBRA-parkeringen som innebär att varannan plats är hög och varannan låg (skillnad ca 35 cm) gör att man kan använda samtliga cykelplatser och detta utan att cyklarnas styren trasslar in sig i varann. Slutligen, det galvaniserade utformningen passar bra ihop rent estetiskt med TV4:s nya entré!