Tornstaden, Norra Kvarngärdet i Uppsala

På uppdrag av Stena Fastigheter AB bygger Tornstaden 444 lägenheter på Norra Kvarngärdet i Uppsala. Lägenheterna är fördelade på 16 stycken bostadshus och består av både bostadsrätter och hyresrätter. I Tornstadens uppdrag från Stena Fastigheter ingår även P-hus, ett underliggande p-garage samt kommersiella lokaler i husens bottenplan och en förskola. Hela projektet förväntas vara färdigställt under 2019.

MyBikePark har hittills installerat 270 st cykelparkeringar i flera cykelrum, P-huset samt i det underliggande p-garaget, fördelat på 162 st vertikala cykelparkeringar, 60 st tvåvåningsparkeringar samt 48 st COBRA-ställ.