Tornstaden Åkersberga

Tornstaden anlitades av fastighetsbolaget Wallenstam för totalentreprenaden av 305 stycken hyresrätter i det nya bostadskvarteret Söra Kvarter i Åkersberga. Området består av två kvarter med gröna innergårdar som omges av fyra huskroppar. Fastigheten inrymmer även caféer samt andra kommersiella verksamheter.

Som ett led i klimatomställningen är antalet bilparkeringar relativt lågt medan det finns ytor för cykelparkeringar både inne i och omkring huskropparna. Bland annat har man valt Klavers 2-våningsparkeringar i valvet mellan Söra Skolgränd och en av innergårdarna vilket innebär att man fick ett ”automatiskt” väderskydd över cyklarna. Dessutom valde man att pulverlackera cykelparkeringarna i grå färg för ett ännu attraktivare utseende.