Tomteboda Postterminal – Areim & Blackstone

Sedan början av 2000-talet förvaltar Areim fastighetsfonder för några av världens största institutionella investerare. Målsättningen är att identifiera och förvärva fastigheter med potential där man kan addera bestående värden.

Tomteboda Postterminal byggdes år 1983. Sedan dess har volymen av fysisk (”analog”) post stadigt minskat i takt med den ökande digitaliseringen av samhället. Detta ledde till slut till att Posten år 2015 sålde fastigheten till Areim och Blackstone (ett av världens största riskkapitalbolag). Målsättningen med förvärvet var att göra om de väl tilltagna lokalerna till moderna kontors- och logistikytor. Sedan dess har ett genomgripande renoveringsarbete inletts och de första hyresgästerna flyttade in 2018.

Ett led i att modernisera lokalerna är att skapa moderna cykelparkeringsmöjligheter. Valet föll på Klaver Cykelparkerings lösning med en kombination av 2-våningsparkeringar och parkeringsbågar för lastcyklar. Då man var osäker på hur behovet av cykelparkeringar skulle utvecklas i takt med att allt fler hyresgäster flyttade in, valde man att initialt enbart köpa undervåningsplatserna till 2-våningsparkeringarna. När man behöver ytterligare cykelparkeringar, kommer man helt enkelt att komplettera med övervåningsplatserna!

Utöver själva cykelparkeringarna, köpte man även in laddskåp för elcykelbatterier samt två servicestationer med pump, verktyg och cykelupphängning.