TeracomBoxer AB

Såväl cykelrummet som uteparkeringen var full med cyklar och man kände att man inte kunde erbjuda samtliga anställda en väl fungerande och samtidigt stöldsäker cykelparkeringsplats. Lösningen blev en kombination av vertikala cykelparkeringar och Cobra-ställ.

Totalt installerades 35 st vertikala cykelparkeringar och 30 st COBRA-ställ. De gamla cykelparkeringarna placerades på uteparkeringen.