Telestaden – Tälje Mark AB

Med 2000 blivande hem, både bostadsrätter och hyresrätter, är Telestaden ett av södra Stockholms största bostadsprojekt. Området tillhörde under lång tid dåvarande Televerket, som haft såväl huvudkontor som labb där. Ambitionen med Telestaden är att skapa en modern och varierad stadsdel med bevarande av kulturhistoriska värden.

För att underlätta cykeltransport från infartsvägen till Telestadsområdet behövdes ändamålsenliga cykelramper i de nyanlagda trapporna. Klavers cykelramper med antihalkbeläggning passade perfekt!