Telenor huvudkontor i Råsunda

För att skapa goda förutsättningar för sina anställda som cykelpendlar har Telenor installerat 200 st 2-våningsparkeringar i sitt cykelrum.

Referens: Johan Crommert, Forsen Projekt
Telefonnummer: 070 – 777 73 61