Ted Falkenström Bygg, Birger Jarlsgatan 6, Stockholm

På en ”död yta” i P-garaget i flerbostadshuset installerades 9 st vertikala cykelparkeringar.

Kundreferens:
Kim Tångfeldt, samarbetspartner till Ted Falkenström Bygg
E-mail: kim.tangfeldt.se
Tel nr 070-4474134