Ted Falkenström Bygg, Birger Jarlsgatan 6, Stockholm

På en ”död yta” i P-garaget i flerbostadshuset installerades 9 st vertikala cykelparkeringar.