Täby Kyrkby station

Täby Kyrkby är den nordligaste delen av Täby kommun, en av Stockholms norra förortskommuner. Täby kommun växer kraftigt vilket även påverkar de olika kommundelarna. Kommunfullmäktige beslutade därför att ta fram ett utvecklingsprogram för Täby Kyrkby centrum som bland annat omfattar en utökning av antalet bostäder och verksamheter, utveckling av skolverksamheten, ny stadspark, gröna promenadstråk och förbättrade trafiklösningar för bil- och cykeltrafik. Programmet lägger därmed grunden för en trygg och attraktiv stadsdel i ett mycket gott kollektivtrafikläge.

Ett led i detta arbete är att förbättra cykelparkeringssituationen i Täby Kyrkby centrum. En viktig kollektivtrafikpunkt här är Roslagsbanans Täby Kyrkby station. Efter dialog med Klaver Cykelparkering, beställde man 100 st COBRA-parkeringar med väderskydd mellan stationen och Skolhagenskolan. För att göra cykelparkeringen estetiskt tilltalande valde man att såväl cykelparkeringar som väderskydd skulle pulverlackeras svart. Heja Täby!