Swedbank, Huvudkontor, Sundbyberg

Uteparkering intill huvudentré: 211 st Cobra-parkeringar.

Kundreferens:
Caroline Lewenhagen
Humlegården Fastigheter (fastighetsägare)
caroline.lewenhagen@humlegarden.se
Tel 070-6780384