Swedbanks huvudkontor, Sundbyberg

Swedbank – kompletteringar

Swedbank hade tidigare en rejält tilltagen cykelparkering direkt utanför huvudentrén till huvudkontoret i Sundbyberg. Problemet var att man hade vissa problem med stölder då antalet cykelparkeringar inte alltid räckte till så en del cyklar stod lösa. Dessutom saknade man ramlåsningsmöjlighet på de befintliga cykelställen. Klaver löste detta genom att byta ut de befintliga cykelställen mot totalt 211 st COBRA-parkeringar; de mera yteffektiva COBRA-parkeringarna gjorde att man fick betydligt fler cykelparkeringar än tidigare, samtliga med ramlåsningsmöjlighet!