Svenska Bostäder, Fogdevägen 28, Stockholm

I ett av Svenska Bostäders hus hade hyresgästerna under lång tid krävt ett par robusta och stöldsäkra cykelparkeringar i direkt anslutning till entrédörren. De skulle dessutom vara en aning vinklade åt ena sidan så att snöröjningen framför ingången skulle kunna göras utan problem.

Lösningen blev 4 st COBRA Solo. Då asfalten var väldigt tunn, blev vi tvungna att gjuta en platta att förankra COBRA-ställen i.