Svenska Bostäder, Ålgrytevägen 159-165

Här installerades 27 vertikala samt en stång med krokar.