Sundbybergs Stad, Sundbyberg Torg

Sundbybergs stad ville utöka med stöldsäkra cykelparkeringar i närheten av Sundbyberg station. 30 stycken Cobraparkeringar placerades på Sundbybergs Torg. Ett skyddande väderskydd målat i svart med inbyggd belysning skyddar cyklarna i alla väder.

Kundreferens: Ozan Kilic, projektenheten Stadsmiljö och Serviceförvaltningen
Telefon: 08 – 706 00 00
E-post: Ozan.Kilic@sundbyberg.se