Sundbyberg Stad, Ursviksvägen

Ett överskott av s.k. pollare inom staden gjorde det möjligt med en installation tillsammans med Klavers väderskydd. Fem stycken pollare passade precis under vårt s.k. Wave väderskydd som här sprutlackerades i svart. Väderskydden står placerade i anslutning till busshållplatser på två platser längs med Ursviksvägen.