Stockholm parkering, vertikal parkering med ställning

Vertikala parkeringar med aluminiumprofilställning har installerats runtom i Stockholms parkeringshus där det av någon anledning inte fungerat att använda väggarna.

Stockholm parkering, David Bagare
Stockholm parkering, David Bagare
Stockholm parkering, David Bagare
Stockholm parkering, David Bagare
Stockholm parkering, Åstadal
Stockholm parkering, Årstadal