Stockholm Parkering Gävlegatan

Ett väderskydd för 10 stycken Cobraparkeringar hade ursprunglig placering vid Gävlegatan men flyttades under försommaren 2018 till Ropsten.

Kundreferens: Fredrik Söderholm, avvdelningschef Fastighet & Projekt
Epost: fredrik.soderholm@stockholmparkering.se
Mobilnummer: 08-7729608