Stockholm Parkering Gävlegatan

Ett väderskydd för 10 stycken Cobraparkeringar hade ursprunglig placering vid Gävlegatan men flyttades under försommaren 2018 till Ropsten.