Södertörns Högskola, Huddinge

Cykelrum: 10 st vertikala cykelparkeringar