Socialstyrelsen – Stockholm

Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Genom samarbete, oberoende experter och pålitlig kunskap styr, stödjer och utvecklar Socialstyrelsen landets hälso- och sjukvård samt socialtjänst.

Som ett resultat av Socialstyrelsens interna hållbarhetsarbete, uppstod ett ökande behov av cykelparkeringar på huvudkontoret i Marieberg i Stockholm. Man löste detta genom att skapa en cykelparkering med totalt 82 st COBRA-parkeringar i direkt anslutning till nuvarande bilparkering. För att öka stöldsäkerheten ytterligare, valde man att hägna in cykelparkeringen med ett klassiskt, smitt järnstaket.