SKB Suddagumman

Stockholms Kooperativa Bostadsförening, kallas också SKB, är en kooperativ hyresrättsförening som bygger, förvaltar och hyr ut lägenheter till sina medlemmar. Idag har SKB över 8 000 lägenheter i Stockholms stad och i fem kringliggande kommuner. Det gör SKB till den största privata hyresrättsaktören i Stockholm.

Kvarteret Tant Brun angränsar till Annedalsparken som ligger i mitten av Annedal i Västerort utanför Stockholms innerstad.

I denna fastighet hade SKB identifierat ett behov av ytterligare cykelparkeringar och kontaktade Klaver Cykelparkering. Då takhöjden i det befintliga cykelrummet var närmare 3 meter, bestämdes det att en del av de enkla cykelställen skulle bytas ut mot 2-våningsparkeringar. Sagt & gjort!