SKB – Kvarteret Johannelund, Gustav III:s Boulevard

Kvarteret Johannelund är beläget i Frösunda Park i Solna norr om Stockholm. Alldeles intill ligger den så kallade Vattenparken med stora öppna, gröna ytor och en bäck som ringlar sig ner mot Brunnsviken. Bebyggelsen har 6 eller 7 bostadsplan och består av totalt 70 lägenheter. Varje lägenhet har minst en balkong eller uteplats mot gårdssidan som är väl skyddad mot insyn och trafikbrus.

På gårdssidan hade man även installerat enkla cykelställ av ”hjulklämmarmodell”. Problemet var att det var svårt att låsa fast cyklarna ordentligt i cykelställen och följaktligen var cykelstölder ett relativt stort problem. För att komma tillrätta med problemet kontaktade man Klaver Cykelparkering som rekommenderade COBRA-parkeringar med ramlåsningsslinga. Resultatet blev att man installerade ett par COBRA-moduler vid varje huskropp vilket resulterade i att antalet cykelstölder minskade vilket gladde såväl hyresgäster som hyresvärd.