Skanska Rosteriet, Uppsala

Skanska ville maximera antalet parkeringar i ett antal cykelrum i nybyggnadsprojektet Kv Rosteriet i Uppsala. För att få bästa yteffektivitet och användarvänlighet monterades 144 stycken 2-våningsparkeringar med framgaffelstöd och 12 stycken vertikala parkeringar. För cyklar som sällan används kompletterades med en 10 meter lång stång med krokar för manuell upphängning.

Kundreferens: Jimmy Karlsson, Produktionschef
Skanska Sverige Hus norr, distrikt Uppsala
Telefon:  010-448 08 49
E-mail: jimmy.j.karlsson@skanska.se