Skanska Hammarby Gård, Stockholm

Hammarby Gård är ett helt nybyggt fastighetskomplex som består av två större kontorshus (på ca 16 000 kvadratmeter respektive ca 9000 kvadratmeter) samt en bussdepå. Fastigheten är belägen mellan Hammarby Kaj och Hammarby Allé, således både pittoreskt med närhet till vattnet samt väldigt centralt.

Skanska önskade en flexibel, yteffektiv och användarvänlig cykelparkeringslösning till två av cykelrummen. Valet blev (42+30) totalt 72 st VIPER-ställ. Eftersom höjdskillnaden mellan hög- och lågplatserna är hela 50 cm erbjuder denna lösning en extremt hög flexibilitet när det gäller olika cykelmodeller, styrenas utformning samt cykelkorgar av olika storlek.

Efter önskemål om ytterligare parkeringar valde man vid senare tillfälle att maximera ytterligare ett rum. För att få den yteffektivaste lösningen installerades 18 st Cobra parkeringar samt 16 st vertikala parkeringar.