SJ, Göteborg

SJ hade behov av flera cykelparkeringar på innergården i sitt eget kontor alldeles intill Göteborgs Centralstation.

Totalt installerades 72 st horisontella cykelparkeringar i två rader.