SJ, Göteborg

SJ hade behov av flera cykelparkeringar på innergården i sitt eget kontor alldeles intill Göteborgs Centralstation.
Totalt installerades 72 st horisontella cykelparkeringar i två rader.

Kundreferens:
Jonas Olsson
Koncerninköp, lokal- och fastighetsfrågor
jonas.olsson@sj.se
Tel nr 010-751 5174