SGS Studentbostäder

20 st horisontella cykelparkeringar samt 8 st vertikala cykelparkeringar i studentbostadsfastighet i centrala Göteborg.

Stiftelsen Göteborgs Studentbostäders (=SGS) affärsidé är att erbjuda ändamålsenliga och attraktiva bostäder till aktivt högskolestuderande i Göteborgsregionen.

Kundreferens:
Neshat Alizadeh
Driftsansvarig, SGS Studentbostäder
neshat.alizadeh@sgsstudentbostader.se
Tel 031-3336444