SGS Studentbostäder

20 st horisontella cykelparkeringar samt 8 st vertikala cykelparkeringar i studentbostadsfastighet i centrala Göteborg.

Stiftelsen Göteborgs Studentbostäders (=SGS) affärsidé är att erbjuda ändamålsenliga och attraktiva bostäder till aktivt högskolestuderande i Göteborgsregionen.