Sergelhuset – Vasakronan

Mitt i Stockholms city och med ett unikt läge mot Sergels Torg ligger Sergelhuset. Kvarteret Hästskon 12, som den korrekta benämningen är, uppfördes åt Skandinaviska Enskilda Banken i samband med Norrmalmsregleringen och utvecklingen av Sergels Torg på 60-talet. Under sommaren 2017 flyttade SEB ut och tillfälle gavs då att modernisera och anpassa fastigheten för att möta dagens förväntningar på en attraktiv citykärna.

Bankbyggnaden har byggts om från grunden, huset har fått en uppdaterad fasad och två nya våningar har adderats genom befintligt tak. Gatuplanet har öppnats upp med stora glaspartier och det har gjorts plats för handel, upplevelser och aktiviteter. Ett flertal entréer bidrar till att öppna upp gaturummet ytterligare.

Ett genomgående tema i Sergelhuset är hållbarhet och ”Cykel och service” har integrerats i huset med syftet att förenkla för alla som cyklar eller joggar till jobbet.

Vi är stolta över att vi fick fastighetsägaren Vasakronans förtroende att inreda Sergelhuset med våra cykelparkeringslösningar. På grund av att det var många olika utrymmen med varierande takhöjd och olika tekniska installationer i väggar och tak, blev slutresultatet en kombination av 260 st COBRA-parkeringar (varav 34 st med integrerade laddstationer för elcykelbatterier), 207 st vertikala cykelparkeringar (varav de flesta monterade på aluminiumprofilställningar) samt 38 st 2-våningsparkeringar. Totalt alltså drygt 500 st cykelparkeringar!

Utöver själva cykelparkeringarna, installerade vi också tre st stora servicestationer, ett par cykelramper samt en borstbana i en trappa för säkrare cykeltransport nedför.

Hyresgästerna som flyttar in under hösten 2020 får inte bara det mest centrala läget i hela Stockholm men också optimala förutsättningar för cykelparkering på jobbet.

Här hittar Ni mer information samt kan läsa mer om Vasakronans lösningar för parkering i Sergelhuset.

Cykellåsparkering på Sergerhuset - Vasakronan