S46 Haga Norra

S46 Mark & Väg är ett medelstort entreprenadföretag som arbetar över hela Mälardalen med utgångspunkt från Stockholm. Ett projekt som S46 är involverad i är Fabeges anläggning av den nya stadsdelen Haga Norra alldeles norr om Stockholms innerstad. Haga Norra är en stadsdel som hämtar inspiration från städer som Paris och Köpenhamn. Grundtanken är att denna stadsdel ska leva dygnet runt med en blandning av bostäder, kontor och tillfälliga besökare. Gatulivet, med mysiga restauranger, den genuina mataffären, bagaren och butiker av hög kvalitet, kommer att förhöja vardagen för medarbetare, boende och besökare.

I skrivande stund (år 2021) är det fortfarande ett tidigt skede i utvecklingen av Haga Norra. Inflyttningen i det första kvarteret är planerad till år 2024. Det har dock redan börjat byggas en del bostäder och kontor. Ett temporärt problem har därför varit att det saknas cykelparkeringar under byggperioden. För att avhjälpa detta, kontaktades Klaver Cykelparkering som föreslog att placera COBRA-parkeringar med ramlåsningsmöjlighet utmed Sylvangatan alldeles invid de nybyggda bostäderna/kontoren. En fördel med COBRA-parkeringarna är att de kan installeras och sedan även enkelt flyttas när byggandet går in i en ny fas cykelparkeringsbehovet förändras. Totalt blev det hela 168 st COBRA-parkeringar längs Sylvangatan!