Roslags Näsby station, Täby Kommun

8 st enheter som är relativt enkla att flytta. Varje enhet består av ett väderskydd och 10 st COBRA-ställ. Samtliga enheter kommer att användas i samband med att man genomför en större ombyggnad av stationsområdet. När ombyggnaden är slutförd kommer respektive enhet att placeras ut på andra ställen i Täby kommun där man har cykelparkeringsbehov.

Kundreferens:

Niklas Wennberg
Projektledare, Gatuenheten
niklas.wennberg@taby.se
Tel 08-555 59567