Q-Park, Citygaraget Mäster Samuelsgatan

För att få till cykelparkering i ett osymmetriskt och på vissa ställen trångt utrymme med en svängande trappa installerades 20 stycken vertikala parkeringar. Som en service till cyklisterna beställdes även en liten servicestation.