Servicestationer med cykelpump

Stor servicestation med upphängningsmöjlighet

Stor servicestation, upphängning samt vattentillförsel som tillval

Liten servicestation