Servicestationer med cykelpump

Stor servicestation med upphängningsmöjlighet

Stor servicestation, vattentillförsel som tillval

Liten servicestation